NAŠE PROJEKTY

Výroba paliv z odpadů

Provozujeme moderní zařízení na úpravu odpadů, ze kterých následně vyrábíme palivo splňující veškeré požadavky na jeho pozdější energetické využití.

 

Přeměnou odpadů na paliva napomáháme snižovat jejich množství, které je jinak bezúčelně ukládáno na skládky.

 

Cílem zařízení je zvýšit podíl materiálového a energetického využití.

 

Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady.

 

Tento projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Back to top: