NAŠE PROJEKTY

Ekologická doprava po železnici

Doprava odpadu po železnici

Zajišťujeme pravidelný svoz odpadu z vybraných regionů. K přepravě využíváme výhradně železnici, která je ekologičtější a nezatěžuje ovzduší emisemi tolik jako silniční přeprava. Převedením části dopravy na železnici dojde ke snížení počtu kamionů na našich silnicích, což přispěje kromě vyšší bezpečnosti a lepší průjezdnosti také k podstatně menšímu opotřebení silniční sítě. Využitím ucelených vlaků zajistíme spolehlivou a rychlou přepravu větších objemů i na delší dopravní vzdálenosti.

 

Pro nakládku na železnici máme k dispozici vhodné průmyslové areály s železniční vlečkou, které umožňují bezproblémovou nakládku na přistavené železniční vozy.

 

Odpad přepravujeme v kontejnerech, které mají atest pro železniční přepravu. Jsou tedy vhodné k bezpečné přepravě na železničních vagónech i na silničních vozidlech. Kontejnery jsou během přepravy zakryty, tudíž nedochází k úletu odpadu.

 

Odpad ložený v kontejnerech je snadno manipulovatelný, a to jak v místě nakládky na železnici, tak v zařízení k energetickému využití odpadu, kam směřuje.

Back to top: