NAŠE PROJEKTY

Materiálová recyklace plastů

Provozujeme moderní automatizovanou třídící linku k dotřídění separovaně sbíraných plastových odpadů vybavenou mj. optickými separátory zajišťujícími vysoce kvalitní výstup po dotřídění.

 

Zpracováváme především komunální odpady z obcí, přijímáme však i odpady od jiných podnikatelských subjektů.

 

Zařízení je určené také ke sběru a soustřeďování vybraných druhů odpadů (plast, papír, sklo, kovy).

 

Cílem zařízení je zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

 

Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Back to top: