BRNIE

Co je naší doménou?

Odpadové
hospodářství
a recyklace

Poskytujeme služby v odpadovém hospodářství pro právnické osoby a obce.

Zajišťujeme ekologické nakládání s odpady včetně jejich recyklace.

Co je naší doménou?

Odpadové
hospodářství
a recyklace

Poskytujeme služby v odpadovém hospodářství pro právnické osoby a obce.

Zajišťujeme ekologické nakládání s odpady včetně jejich recyklace.

2
PRIORITA: odklon od skládkování

Odpadové hospodářství

Odpady chápeme jako suroviny, které je možné dále využívat. Žádný odpad neukládáme na skládku.

PRIORITA: rozumná ekologie

Ekologie a recyklace

Hledáme rozumná ekologická řešení, která jsou ohleduplná k životnímu prostředí.

PRIORITA: inovativní řešení

Inovativní řešení

Investujeme do nových technologií, které napomáhají inovativním projektům.

Naše projekty

Zajímáme se o nové technologie a hledáme inovativní způsoby řešení projektů.

Klademe důraz na rozumná řešení v odpadovém hospodářství, která jsou šetrná k životnímu prostředí.

BRNIE, s.r.o. jako člen skupiny DEMONTA

Jsme členem skupiny DEMONTA Trade SE předního soukromého uskupení v ČR.
Společně jsme silnější.

Těšíme se na spolupráci.

Back to top: