Naše služby

Služby pro zákazníky

Nakládání s odpady

 • Právnickým osobám či obcím umožňujeme odevzdat komunální odpad v našich provozovnách a vyřešit tak zákonnou povinnost, kterou původci odpadů mají.
 • Zajistíme, aby odpady přebírané v našich provozovnách byly přednostně využity a to způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.
 • Naše služby nabízíme nejen městům, obcím a svozovým společnostem, ale také živnostníkům a podnikatelským subjektům.
 • Naše společnost splňuje všechny zákonem stanovené povinnosti k tomu, aby mohla odpady převzít a v závislosti na hierarchii způsobů nakládání s odpadem naložit.

Konzultační a poradenské služby

 • Poskytujeme také poradenské služby související s nastavením optimalizace svozu odpadu v daných lokalitách.
 • Zajišťujeme poradenství při obnově a pořízení nového technologického vybavení pro dotřídění odděleně sbíraných složek komunálních odpadů.
 • Konzultace možností získání dotací z fondů Evropské unie – možnosti podpory projektu či zpracování podkladových dokumentů.
 • Zpracováváme finanční analýzy – stanovení poplatku za nakládání s odpadem či ověření ekonomické kondice společnosti.
 • Zajišťujeme projektové financování pro potřeby obnovení infrastruktury v rámci nakládání s odpady.
 • Služby pro širokou veřejnost

 • Převzetí odpadu v místě jeho vzniku bez nutnosti dopravy na velké vzdálenosti

 • Environmentální způsob přepravy odpadu

 • Zajištění ekologické likvidace odpadu v zařízení k energetickému využití

 • Konzultační a poradenské služby v oblasti nakládání s odpady a financování