O společnosti

O nás

Naše filozofie

Podporujeme předcházení vzniku odpadů, případně jeho opětovné využití a separaci v místě jeho vzniku s následnou recyklací.

U zbytkového materiálově nevyužitelného odpadu preferujeme jeho energetické využití namísto jeho odstraňování formou skládkování.

Snažíme se napomoci jednotlivým regionům při dodržování hierarchie nakládání s odpady a usnadňujeme cestu odpadu až k jeho energetickému využití.

Současně klademe důraz na co nejnižší náklady spojené s celým řetězcem nakládání s odpady, abychom motivovali k odklonu od skládkování.


BRNIE, s.r.o.

Obchodní jméno naší společnosti vychází z původního praslovanského slova označujícího kal či špínu. Snažíme se být nápomocni našim zákazníkům v řešení problematiky nakládání s odpady. Poskytujeme služby právnickým osobám i obcím a nabízíme jim řešení, jak ekologicky a ekonomicky odstranit odpad, který vznikl jejich vlastní činností nebo na území jejich obce.

Klademe důraz na to, aby veškeré aktivity probíhaly v souladu s životním prostředím a nevznikaly tak nové ekologické zátěže, které by negativně ovlivňovaly naši přírodu. Naším cílem je spokojený zákazník, který ví, že s odpadem, který nám předá, bude profesionálně naloženo a nebude jen bezúčelně odstraněn skládkováním.

  • Jsme společensky odpovědná firma

  • Záleží nám na životním prostředí

  • K přepravě využíváme železnici

  • Nepodporujeme skládkování odpadů