Služby
pro firmy

Umožňujeme právnickým osobám či obcím odevzdat komunální odpad v našich provozovnách.

Více informací

Ekologická
doprava odpadu

Zajišťujeme dopravu komunálního odpadu po železnici, čímž se odpad do místa svého následného využití dostává ekologickou cestou.

Více informací

Energetické
využití odpadu

K odstraňování odpadů využíváme služeb moderního zařízení k energetickému využití odpadu, který tak nemusí být ukládán na skládky.

Více informací